معرفی کنفرانس

 درباره اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی

پیشرفت بشریت در گرو تولید، توسعه و انتشار دانش است، گاه این خلق دانش در حوزه انسانی و گاه در حوزه فناوری می‌باشد، آنچه واضح است این است که دنیای امروز، دنیای تبادل اندیشه‌ها و خلق ایده‌های نوینی است که موجب پیشرفت دانش بشری در عرصه های مختلف علم و فناوری می باشد. در این راستا آنچه مهم به نظر می‌رسد، ایجاد بستری مناسب در جهت بروز ظرفیت های موجود و تشکیل ظرفیت‌های جدید است. از این روی رویدادهای علمی و تخصصی گوناگون، علاوه بر ایجاد زمینه تحقق این مسائل، می‌توانند موقعیتی مناسب برای ایجاد هم‌فکری و تبادل دیدگاه‌ها محسوب گردند. دبیرخانه کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی کلن آلمان مفتخر است تا در راستای تولید، توسعه و انتشار دستاوردهای نوین حوزه های روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی میزبان پژوهشگران پیشرو باشد.